Recurso matemático compartido del día 27/08/2011

Interactive Mathematics – Learn math while you play with it! Tags: Recurso interactivo – By maiteg Mathematics History Tags: Historia_matematicas – By maiteg Juegos de matemáticas Xogos de razonamento lóxico: tangram, torres de Hanoi, criptogramas, xogo das 8 raíñas… Necesitan Read More …